منو
07791570789
مدرسین فرانو

دکتر سمیرا مبارکی

بیوگرافی دکتر سمیرا مبارکی دانشجوی دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. در پایان نامه دکترای ایشان به “تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتری ویبریو(Vibrio)در سایت های پرورش (حله،شیف،دلوار،مند)میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei – Boone, 1931)) در استان بوشهر” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی […]

نجمه کازرونی

نجمه کازرونی

بیوگرافی نجمه کازرونی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “شناسایی بهینه رشد ریزجلبک Tetraselmis chuii   و ترکیب اسیدهای چرب در دامنه های نوری و شوری مختلف” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ […]

دکتر جلیل پرچگانی

دکتر جلیل پرچکانی

بیوگرافی دکتر جلیل پرچگانی در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تربیت مدرساست. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “طراحی بیوسنسور جهت تشخیص میکروRNA ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان به طراحی بیوسنسور،طراحی دارو، شبیه سازی دینامیک مولکولی، […]

دکتر جاوید اسفندیاری

دکتر جاوید اسفندیاری

بیوگرافی دکتر جاوید اسفندیاری فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان نامه دکترای ایشان به “مطالعه و طراحی یک حسگر زیستی برای شناسایی سلول های هدف با استفاده از دیاتوم ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان […]

مرضیه انعام

مرضیه انعام

بیوگرافی مرضیه انعام فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست فناوری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “جداسازی و شناسایی پروتئین ها از بافت پای صدف Modiolus sp ” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله در مجلات و همایش های ملی به چاپ رسیده است. از […]

دکتر هادی هاشم زاده

دکتر هادی هاشم زاده

بیوگرافی دکتر هادی هاشم زاده فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس- صنعتی وین اتریش است. در پایان نامه دکترای ایشان به “بررسی تمایز میکروفلوئیدیک سلول های بنیادی با نانوذرات فلزی و کربنی” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی isi در انتشارات بین المللی به چاپ رسیده است. وی عضو بنیاد […]

دکتر علی قوام پور

دکتر علی قوام پور

بیوگرافی دکتر علی قوام پور فارغ التحصیل دکترای بوم شناسی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. در پایان نامه دکترای ایشان به “بررسی تأثیر رهاسازی لارو میگوی موزی Fenneropenaeus merguiensis بر ساختار ژنتیکی جمعیت های وحشی در استان هرمزگان” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله در مجلات و همایش ملی […]

دکتر زهرا امینی خوئی

دکتر زهرا امینی خوئی

بیوگرافی دکتر زهرا امینی خوئی فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دریا(تغذیه دریا) از دانشگاه ملی گنگ یونگ وونجو کره جنوبی است. در پایان نامه دکترای ایشان به “تأثیر منابع مختلف چربی در رژیم غذایی بر عملکرد رشد ، ترکیب اسیدهای چرب و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی سه گونه ماهی دریایی Sebastes schlegeli ، Olive Flounder […]

شیرین فرهانیان

شیرین فرهانیان

بیوگرافی شیرین فرهانیان فارغ التحصیل زیست فناوری دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “استخراج پروتئین ضد رگ زایی تروپونینI از غضروف کوسه” پرداخت شده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان به استخراج پروتئین، انگشت نگاری DNA و شناسایی و تخلیص بایوپروداکت های […]

حسین فیوض

حسین فیوض

بیوگرافی حسین فیوض فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است. از علایق کاری و مطالعاتی ایشان می توان به تکثیر گیاهان زینتی اشاره کرد. وی در حال حاضر به عنوان مدرس با فرانو مشغول به همکاری است. سوابق تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه یا پژوهشکده کارشناسی عمران […]