این شهریور با 30 درصد تخفیف، بیشتر در خانه بمانید، بینهایت بیاموزید summer1400
منو
07791570789

معصومه داراب پور دزدارانی

بیوگرافی معصومه داراب پور دزدارانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوران دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “تأثیرساختاربستربرتنوع و پراکنش استراکودهای کفزی منطقه بحرکان” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی علمی و پژوهشی، WOS در مجلات و انتشارات ملی و بین […]

دکتر سهام مجیدی پور

دکتر سهام مجیدی پور

بیوگرافی دکتر سهام مجیدی پور دانشجوی دکترای ریاضی محض از دانشگاه چمران اهواز است. در پایان نامه دکترای ایشان به “برخی از زیرمجموعه های فضای توپولوژی ایدآلی” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی علمی و پژوهشی به چاپ رسیده است. از علایق کاری و مطالعاتی ایشان می توان به ریاضی محض(حلقه توابع […]

مریم زنگنه

مریم زنگنه

بیوگرافی مریم زنگنه فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان است. از علایق کاری و مطالعاتی ایشان می توان به تدریس عربی اشاره کرد. مریم زنگنه در حال حاضر به عنوان مدرس با فرانو مشغول به همکاری است. سوابق تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه یا پژوهشکده کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه […]

منصور حاجی پور

منصور حاجی پور

بیوگرافی منصور حاجی پور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA مدیریت گردشگری از دانشگاه تهران است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “موانع ومحدودیت های صنعت گردشگری استان بوشهر بعد از انقلاب اسلامی” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی علمی و پژوهشی و کتاب در مجلات و انتشارات ملی به چاپ رسیده […]

مریم فرهادی

مریم فرهادی

بیوگرافی مریم فرهادی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “مقایسه توان تشخیصی اختلالات افسردگی و اضطرابی بوسیله ی آزمونهای رورشاخ و بک در مراجعین با تشخیص افسردگی و اضطراب در شهر بوشهر” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین […]

دکتر فاطمه رستمی

دکتر فاطمه رستمی

بیوگرافی دکتر فاطمه رستمی فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان نامه دکترای ایشان به “القاء تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های استخوانی با استفاده از داربست‌های نانوکامپوزیتی با قابلیت رهایش کنترل شده دارو” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی WOS، کتاب و ثبت اختراع در انتشارات ملی […]

محمود زالی

محمود زالی

بیوگرافی محمود زالی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه Mapua فیلیپین است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “Establishment of baseline data of the indoor air quality of offices in Metro Manila” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون یک مقاله ی علمی ثبت به چاپ رسیده است. از علایق کاری و مطالعاتی ایشان […]

دکتر کیوان مبینی

دکتر کیوان مبینی

بیوگرافی دکتر کیوان مبینی فارغ التحصیل دکترای سم شناسی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. در پایان نامه کترای ایشان به “بررسی اثر متقابل دو مسیر سیگنالیگ سلولی استروژنی و آریل هیدروکربن بر میزان بیان میکروRNA های مرتبط با آنزیم های متابولیزه کننده داروها در رده سلولی سرطان پستان MCF-7” پرداخت شده است. از […]

هادی ابراهیمی

هادی ابراهیمی

بیوگرافی مهندس هادی ابراهیمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد به “استخراج عصاره خام خیار دریایی موجود در سواحل استان بوشهر و بررسی امکان اثر مهارکنندگی آن بر روی رشد برخی باکتری‌ها و قارچ‌ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله […]

دکتر سمیرا مبارکی

دکتر سمیرا مبارکی

بیوگرافی دکتر سمیرا مبارکی دانشجوی دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. در پایان نامه دکترای ایشان به “تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتری ویبریو(Vibrio)در سایت های پرورش (حله،شیف،دلوار،مند)میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei – Boone, 1931)) در استان بوشهر” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی […]

نجمه کازرونی

نجمه کازرونی

بیوگرافی نجمه کازرونی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “شناسایی بهینه رشد ریزجلبک Tetraselmis chuii   و ترکیب اسیدهای چرب در دامنه های نوری و شوری مختلف” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ […]

دکتر جلیل پرچکانی

دکتر جلیل پرچکانی

بیوگرافی دکتر جلیل پرچگانی در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تربیت مدرساست. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “طراحی بیوسنسور جهت تشخیص میکروRNA ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان به طراحی بیوسنسور،طراحی دارو، شبیه سازی دینامیک مولکولی، […]

دکتر جاوید اسفندیاری

دکتر جاوید اسفندیاری

بیوگرافی دکتر جاوید اسفندیاری فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان نامه دکترای ایشان به “مطالعه و طراحی یک حسگر زیستی برای شناسایی سلول های هدف با استفاده از دیاتوم ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان […]

مرضیه انعام

مرضیه انعام

بیوگرافی مرضیه انعام فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست فناوری از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است. در پایان نامه کارشناسی ارشد ایشان به “جداسازی و شناسایی پروتئین ها از بافت پای صدف Modiolus sp ” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله در مجلات و همایش های ملی به چاپ رسیده است. از […]

دکتر هادی هاشم زاده

دکتر هادی هاشم زاده

بیوگرافی دکتر هادی هاشم زاده فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس- صنعتی وین اتریش است. در پایان نامه دکترای ایشان به “بررسی تمایز میکروفلوئیدیک سلول های بنیادی با نانوذرات فلزی و کربنی” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله ی isi در انتشارات بین المللی به چاپ رسیده است. وی عضو بنیاد […]