info@farano.org
×

تماس با ما

درباره : سرکار خانم فرشته تراکمه

بیوگرافی فرشته تراکمه، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشند و هم اکنون در حال گذراندن دوره ی انترنی خود هستند. ایشان علاقمند به مباحث آناتومی می باشند و از دستاوردهای ایشان در این زمینه می توان به اختراع ” لام و مولاژ گویا، خودآموز در علوم پزشکی” اشاره کرد.

سرکار خانم فرشته تراکمه
دانشجوی پزشکی

بیوگرافی

فرشته تراکمه، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشند و هم اکنون در حال گذراندن دوره ی انترنی خود هستند. ایشان علاقمند به مباحث آناتومی می باشند و از دستاوردهای ایشان در این زمینه می توان به اختراع ” لام و مولاژ گویا، خودآموز در علوم پزشکی” اشاره کرد.