دکتر وحید مرشدی

دکتر وحید مرشدی

بیوگرافی دکتر وحید مرشدی فارغ التحصیل دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه ارومیه( پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری) است و در حال حاضر علاوه بر فعالیت تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان دریایی، عضو هئیت علمی پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز می باشد. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان […]

دوره های دکتر وحید مرشدی
درباره دکتر وحید مرشدی

بیوگرافی

دکتر وحید مرشدی فارغ التحصیل دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه ارومیه( پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری) است و در حال حاضر علاوه بر فعالیت تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان دریایی، عضو هئیت علمی پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز می باشد. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان به تکثیر و پرورش ماهیان دریایی، تغذیه و افزودنی های جیره و بررسی پاسخ های ایمنی و مولکولی اشاره کرد.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه یا پژوهشکده
کارشناسیمهندسی منابع طبیعی- شیلاتدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- شیلاتدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکترای تخصصیتکثیر و پرورش آبزیاندانشگاه ارومیه

کتب، مقالات و ثبت اختراع

عنوان کتاب یا مقالهنوعانتشارات یا ژورنال
Replacement of dietary fishmeal with Sargassum ilicifolium meal on growth, innate immunity and immune gene mRNA transcript abundance in Lates calcarifer juveniles. مقالهAquaculture Nutrition
Effects of single and combined supplementation of dietary probiotic with bovine lactoferrin and xylooligosaccharide on hemato-immunological and digestive enzymes of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fingerlingsمقالهAnnals of Animal Science

Effects of dietary taurine on growth performance, antioxidant status, digestive enzymes activities and skin mucosal immune responses in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus.
مقالهAquaculture