منو
07791570789
دکتر جاوید اسفندیاری

دکتر جاوید اسفندیاری

بیوگرافی دکتر جاوید اسفندیاری فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان نامه دکترای ایشان به “مطالعه و طراحی یک حسگر زیستی برای شناسایی سلول های هدف با استفاده از دیاتوم ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان […]

دوره های دکتر جاوید اسفندیاری
درباره دکتر جاوید اسفندیاری

بیوگرافی

دکتر جاوید اسفندیاری فارغ التحصیل دکترای نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس است. در پایان نامه دکترای ایشان به “مطالعه و طراحی یک حسگر زیستی برای شناسایی سلول های هدف با استفاده از دیاتوم ها” پرداخت شده است. از ایشان تاکنون چندین مقاله به چاپ رسیده است. از علایق پژوهشی و مطالعاتی ایشان می توان به زیست فناوری جلبک ها، طراحی بیوسنسور و سامانه انتقال دارو اشاره کرد. دکتر اسفندیاری در حال حاضر به عنوان عضو هئیت علمی و مدرس با فرانو مشغول به همکاری است.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه یا پژوهشکده
کارشناسیزیست شناسیدانشگاه لرستان
کارشناسی ارشدزیست فناوری دریادانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکترای تخصصینانوبیوتکنولوژیدانشگاه تربیت مدرس
دوره پسا دکتریزیست فناوری دریادانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقالات چاپ شده

عنوان مقالهنوع ژورنال
In vitro breast cancer targeting using Trastuzumab-conjugated mesoporous silica nanoparticles: Towards the new strategy for decreasing size and high drug loading capacity for drug delivery purposes in MSN synthesisisiMicroporous and Mesoporous Materials
Capture and detection of rare cancer cells in blood by intrinsic fluorescence of a novel functionalized diatomisiPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy

سوابق اجرایی

موقعیت و نوع همکاریسازمان / دانشگاه / موسسهتوضیحات تکمیلی

مدیر آزمایشگاه

مدیر آزمایشگاه زیست فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس1394-1399
مدیر سایت تولید و پرورش ریزجلبک اسپیرولیناشرکت زیستاب جلبک لیان جنوب     1399 تا کنون
پسادکتریدانشگاه علوم پزشکی بوشهر1399 تا کنون