آناتومی دستگاه ماهیچه ای

در این دوره، فرانو با همکاری دکتر سحر الماسی، شما را با آناتومی دستگاه ماهیچه ای بدن انسان آشنا خواهد نمود

دکتر سحر الماسی ترک 0 (0 رای) بهمن 7, 1400

توضیحات

شناخت ساختارهای بدن انسان از سطح ملموس که با چشم غیرمسلح دیده می شود، تا سطح مولکولی، برای فهم عملکرد بدن و دانستن رابطه ساختارها و عملکرد آنها، یکی از بایدهای آموزش علوم پزشکی است. در دهه های اخیر انفجار تکنیک هایی برای تهیه تصاویر از بدن زنده بیماران صورت گرفته است. بطور مثال اندوسکوپی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن، ام آر آی و روش هائی برای عکس برداری سه بعدی وجود دارند. تکنیک های پیشرفته تصویربرداری همراه با توسعه روش های غیر تهاجمی برای بررسی و درمان ارگان های خاص یا ارگان های درون بدن انسان کاربرد داشته است. از این منظر، دانش آناتومی به تدریج اهمیت خود را بیش از گذشته نشان داده است؛ چرا که این علم نه تنها برای تفسیر تصاویر پیشرفته بلکه برای دانستن مسیرهای کم خطر دسترسی به ارگان های خاص برای درمان جراحی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درس آناتومی به عنوان شالوده اصلی دروس علوم پایه پزشکی است و تمامی رشته های این حیطه، مهارت های بالینی حرفه ای خود را با آموزش آناتومی آغاز می کنند.در این دوره، فرانو با همکاری دکتر سحر الماسی، شما را با آناتومی دستگاه ماهیچه ای بدن انسان آشنا خواهد نمود،آشنائی با 700 ماهیچه اسکلتی که 40 درصد وزن بدن را تشکیل می دهند و دستگاه عصبی مسئول فرمان دهی و هماهنگی در حرکت این ماهیچه ها را به عهده دارند، در این فرانو صورت می گیرد. در ذکر اهمیت دستگاه ماهیچه ای می توان گفت که در صورت عملکرد نداشتن دستگاه ماهیچه ای قادر به هیچ حرکتی نبودیم، قادر به حرف زدن نبودیم، خون در بدن به گردش در نمی آمد و هیچ عضوی در بدن فعالیت نداشت و در یک کلام، حیات امکانپذیر نبود. اوج قابلیت دستگاه ماهیچه ای را در فعالیت های ورزشی و ثبت رکوردهای جهانی می توان مشاهده کرد.

 

فهرست سرفصل ها

 

درس اول: آناتومی ماهیچه های سر و صورت

 • تقسیم بندی ماهیچه های صورت به دو دسته چهره ای و جونده
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه پس سری-پیشانی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه مدور دهانی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه شیپوری
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه مدور پلک ها
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های گونه ای
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بالابرنده لب فوقانی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه پائین آورنده لب تحتانی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بینی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه پوستی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه تمپورالیس
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه ماستر
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های پتریگوئید خارجی و داخلی
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های سر وصورت

 

درس دوم: آناتومی ماهیچه های گردن

 • تقسیم بندی ماهیچه های صورت به سه دسته ماهیچه لایه سطحی، میانی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه استرنوکلوئیدوماستوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه ذوزنقه ای
 • تقسیم بندی ماهیچه های لایه میانی به دو دسته فوق لامی و تحت لامی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه دو بطنی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه استیلوهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه جنیوهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه مایلوهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه اموهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه استرنوهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه تیروهیوئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه استرنوتیروئید
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های نردبانی
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های گردن

 

درس سوم: ماهیچه های تنه (ماهیچه های ناحیه سینه ای، شکم، لگن)

 • تقسیم بندی ماهیچه های دیواره قفسه سینه به دو دسته ماهیچه های بین دنده ای و ماهیچه دیافراگم
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های بین دنده ای
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه دیافراگم
 • تقسیم بندی ماهیچه های دیواره حفره شکم به دو دسته ماهیچه های دیواره قدامی-جانبی و دیواره خلفی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه راست شکمی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های مایل شکمی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه عرضی شکمی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه پسواس ماژور
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه خاصره ای
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه مربع کمری
 • تقسیم بندی ماهیچه های لگن به سه دسته ماهیچه های دیواره لگن، کف لگن و ماهیچه های پرینه
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه سدادی داخلی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه گلابی شکل
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بالابرنده مقعد
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه دنبالچه ای
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بولبواسپونژیوسوس
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه ایسکیوکاورنوسوس
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های عرضی پرینه
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های ناحیه سینه ای، شکمی و لگن

 

درس چهارم: آناتومی ماهیچه های پشت (از قاعده جمجمه تا انتهای ستون فقرات)

 • تقسیم بندی ماهیچه های پشت به سه دسته ماهیچه های لایه های سطحی، میانی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه ذوزنقه ای
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه پشتی بزرگ
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بالابرنده کتف
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های متوازی الاضلاع
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های دندانه ای خلفی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه اسپلنیوس
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه سمی اسپاینالیس
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های بازکننده ستون مهره ها
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های ناحیه سینه ای، شکمی و لگن

 

درس پنجم: آناتومی ماهیچه های اندام فوقانی

 • تقسیم بندی ماهیچه های اندام فوقانی به دسته جات مختلف با توجه به محل قرارگیری آنها در اندام فوقانی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های ناحیه صدری شامل صدری بزرگ و کوچک
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های ناحیه اطراف شانه شامل دلتائی، فوق خاری، تحت خاری، گردکوچک و بزرگ، زیرکتفی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های متصل کننده اندام فوقانی به تنه شامل ذوزنقه ای، پشتی بزرگ، بالابرنده کتف، لوزی شکل بزرگ و کوچک، دندانه ای قدامی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های قدام بازو شامل دوسر بازوئی، بازوئی و غرابی بازوئی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه خلف بازو شامل سه سر بازوئی
 • تقسیم بندی ماهیچه های قدام ساعد به دو دسته ماهیچه های لایه های سطحی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های سطحی قدام ساعد شامل درون گردان گرد، خم کننده مچی زند زیرین، خم کننده مچی زند زبرین، کف درستی دراز، خم کننده سطحی انگشتان
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های عمقی قدام ساعد شامل درون گردان مربعی، خم کننده عمقی انگشتان، خم کننده دراز شست
 • تقسیم بندی ماهیچه های خلف ساعد به دو دسته ماهیچه های لایه های سطحی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های سطحی خلف ساعد شامل بازوئی- زندبالائی، باز کننده مچی زند زبرین دراز و کوتاه، بازکننده انگشتان، بازکننده انگشت کوچک، بازکننده مجی زند زیرین، آرنجی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های عمقی خلف ساعد شامل برون گردان، دورکننده شست، بازکننده دراز شست، بازکننده کوتاه شست، بازکننده انگشت اشاره
 • تقسیم بندی ماهیچه های دست به پنج دسته ماهیچه با توجه به محل قرارگیری آنها در کف دست
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های ناحیه تنار شامل دورکننده کوتاه شست، خم کننده کوتاه شست، متقابله شست، نزدیک کننده شست
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های ناحیه هیپوتنار شامل کف دستی کوتاه، دورکننده انگشت کوچک، خم کننده انگشت کوچک، مقابله انگشت کوچک
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های دودی شماره یک تا چهار
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه بین استخوانی شامل ماهیچه های بین استخوانی پشتی دستی و کف دستی
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های نواحی مختلف اندام فوقانی

 

درس ششم: آناتومی ماهیچه های اندام تحتانی

 • تقسیم بندی ماهیچه های اندام تحتانی به دسته جات مختلف با توجه به محل قرارگیری آنها در اندام تحتانی
 • تقسیم بندی ماهیچه های ناحیه ران به سه دسته ماهیچه های قدامی، داخلی و خلف ران
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های قدامی ران شامل خیاطه، مستقیم رانی، پهن خارجی، پهن حدواسط، پهن داخلی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های داخلی ران شامل شانه ای، نواری، نزدیک کننده دراز، نزدیک کننده کوتاه و نزدیک کننده بزرگ
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های خلفی ران شامل نیمه وتری، نیمه غشائی و دوسر رانی
 • تقسیم بندی ماهیچه های ناحیه سرینی به دو دسته ماهیچه های لایه سطحی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه سطحی ناحیه سرینی شامل سرینی های بزرگ، میانی و کوچک
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه عمقی ناحیه سرینی شامل گلابی شکل، دوقلوهای فوقانی و تحتانی، سدادی داخلی و خارجی و مربع رانی
 • تقسیم بندی ماهیچه های ناحیه ساق پا به سه دسته ماهیچه های قدامی، خلفی و خارجی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های قدامی ساق پا به همراه پشت پا شامل درشت نی قدامی، بازکننده دراز شست، بازکننده دراز انگشتان و بازکننده کوتاه انگشتان
 • تقسیم بندی ماهیچه های ناحیه خلف ساق پا به دو دسته ماهیچه های لایه سطحی و عمقی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه سطحی خلف ساق پا شامل شکمی و نعلی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه عمقی خلف ساق پا شامل درشت نی خلفی، خم کننده دراز شست، خم کننده دراز انگشتان و رکبی
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های خارج ساق پا شامل نازک نی دراز و نازک نی کوتاه
 • تقسیم بندی ماهیچه های پا به چهار لایه ماهیچه با توجه به محل قرارگیری آنها در کف پا
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه اول (سطحی ترین لایه) شامل دورکننده شست، خم کننده کوتاه انگشتان، دورکننده کوچک
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه دوم شامل مربع کف پائی، کرمی شکل
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه سوم شامل خم کننده کوتاه شست، نزدیک کننده شست، خم کننده انگشت کوچک
 • ویژگی های آناتومیک ماهیچه های لایه چهارم (عمقی ترین لایه) شامل بین استخوانی کف پائی و پشت پائی
 • خودآزمائی از مطالب آناتومی ماهیچه های نواحی مختلف اندام تحتانی

پیش نیاز دوره چیست؟

 • ندارد

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویان رشته پزشکی عمومی
 • دانشجویان رشته دندانپزشکی
 • دانشجویان رشته مامائی
 • دانشجویان رشته پرستاری
 • دانشجویان رشته هوشبری
 • دانشجویان رشته تکنیک های جراحی (اتاق عمل)
 • دانشجویان رشته پرتوشناسی
 • دانشجویان رشته فوریت های پزشکی
 • دانشجویان رشته کتابداری
 • دانشجویان رشته بهداشت

هدف از این دوره چیست؟

شما باید پس از گذراندن این دوره آموزشی با ویژگی های آناتومیک ماهیچه های سروگردن، تنه، پشت و اندام های فوقانی و تحتانی آشنا شده و قادر به پاسخگوئی به خودآزمائی های پایانی باشید.

هنوز هیچ فصلی اضافه نشده است!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ثبت دیدگاه

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این دوره آموزشی راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر،  قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
 • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی دوره آموزشی، ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید این دوره آموزشی توسط ایشان است.
 • با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «مطرح نمایید» مطرح کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آناتومی دستگاه ماهیچه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما در واتس اپ صحبت کنید
دریافت راهنمایی
سلام! برای چت پشتیبان را انتخاب کنید
در کمترین زمان پاسخگو هستیم