info@farano.org
×

تماس با ما

مبانی سلول شناسی

دانش زیست شناسی سلولی و مولکولی از بنیادی ترین شاخه های علوم زیستی است و برای هر گونه آشنایی و آگاهی  علمی و منطقی از حیات به این دانش نیاز می باشد.  پیشرفت های  شگرف زیست شناسی  سلولی و مولکولی در پنجاه سال اخیر که بیشتر با بهره گیری از فنون و روش های تجزیه دقیق ساختارهای یاخته ای حاصل شده است، امکان بررسی و شناخت ساختار و رفتار ماکرومولکول های زیستی و مبانی سلول شناسی را فراهم نموده است. این ماکرومولکول ها زیربنای ساختارهای سلولی هستند و سازمان یافتگی سه بعدی و تشکل آنها شرطی لازم برای امکان بروز پدیده های زیستی است. انسان هم اکنون چگونگی انجام پدیده های زیستی را در حد برهم کنش های مولکولی و ماکرومولکولی  می داند و در تلاش هستند تا دامنه ی این جستجو را فراتر روند و با ابعاد دیگر این اجزا آشنا شوند. دوتروشه گیاه شناس فرانسوی برای اولین بار شرح داد که سلول ها واحد های حقیقی سازنده موجودات زنده هستند. وی از مشاهدات خود این گونه نتیجه گیری کرد که سلول ها در اثر فرآیند چسبندگی در کنار یکدیگر باقی می مانند به یکدیگر وابسته هستند. نظریات دو تروشه بعدها به وسیله شلایدن در سال 1838 و شوان در سال 1839 گسترش یافت و  به صورت نظریه سلولی ارایه گردید، که بر اساس آن همه ی موجودات زنده از واحدهای ساختمانی به اسم سلول ساخته شده اند. در مشاهدات صورت گرفته توسط میکروسکوپ  نشان داده شد که یک جاندار کامل می تواند مثل تک سلولی ها از یک سلول ساخته شده باشد یا مثل پر سلولی ها از تعداد زیادی سلول های تمایز یافته تشکیل شده  باشد. در این دوره  با  ” مبانی سلول شناسی” آشنا خواهید شد.

 

 

فهرست سرفصل ها

درس اول: حیات

 • پیدایش حیات
 • پیدایش ویروس ها
 • پیدایش پروکاریوت ها
 • پیدایش یوکاریوت ها

درس دوم: غشای سیتوپلاسمی

 • آشنایی با ساختار غشا
 • آشنایی یا نقش و عملکرد غشا
 • آشنایی یا مدل موزاییک سیال
 • آشنایی یا گیرنده های موجود در غشا
 • آشنایی با انواع روش های انتقال در غشا
 • آشنایی با سیگنال های سلولی در غشا

درس سوم: هسته

 • آشنایی با ساختار هسته
 • آشنایی با نقش و عملکرد هسته
 • آشنایی با کروموزوم ها
 • آشنایی با کاریوتایپینگ

درس چهارم: هستک

 • آشنایی با ساختار هستک
 • آشنایی با نقش و عملکرد هستک
 • آشنایی با ناحیه سازماندهی هستکی

درس پنجم: میتوکندری

 • آشنایی با ساختار میتوکندری
 • آشنایی با نقش و عملکرد میتوکندری
 • آشنایی با زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری

درس ششم: ریبوزوم

 • آشنایی با ساختار ریبوزوم ها
 • آشنایی با نقش و عملکرد ریبوزوم ها
 • آشنایی با انواع ریبوزوم ها

درس هفتم: شبکه آندوپلاسمی خشن

 • آشنایی با ساختار شبکه آندوپلاسمی خشن
 • آشنایی با نقش و عملکرد شبکه آندوپلاسمی خشن
 • آشنایی با شبکه آندوپلاسمی خشن در دستگاه گلژی

درس هشتم: شبکه آندوپلاسمی صاف

 • آشنایی با ساختار شبکه آندپلاسمی صاف
 • آشنایی با نقش و عملکرد شبکه آندوپلاسمی صاف

درس نهم: لیزوزوم

 • آشنایی با ساختار لیزوزوم ها
 • آشنایی با نقش و عملکرد لیزوزوم ها
 • آشنایی با خواستگاه لیزوزوم ها
 • آشنایی با رزیدال بادی

درس دهم:پراکسی زوم

 • آشنایی با نقش و عملکرد پراکسی زوم ها
 • آشنایی با آنزیم های پراکسی زوم ها

درس یازدهم: تیغه های حلقوی

 • آشنایی با ساختار تیغه های حلقوی
 • آشنایی با نقش و عملکرد تیغه های حلقوی

درس دوازدهم: وزیکول

 • آشنایی با انواع وزیکول ها

درس سیزدهم: سانتریول

 • آشنایی با نقش و عملکرد سانتریول ها
 • آشنایی با ساختار سانتریول ها

درس چهاردهم: اسکلت سلولی

 • آشنایی با ساختار و عملکرد اسکلت سلولی
 • آشنایی با نقش و عملکرد اسکلت سلولی
 • آشنایی با ساختار و عملکرد میکروتوبول ها
 • آشنایی با ساختار و عملکرد میکروفیلامنت ها
 • آشنایی با انواع میکروفیلامنت ها

درس پانزدهم: چرخه سلولی

 • آشنایی با ساختار چرخه سلولی
 • آشنایی با نقش و عملکرد چرخه سلولی

درس شانزدهم: آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی)

 • آشنایی با نقش و عملکرد آپوپتوزیس

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویان پزشکی
 • دانشجویان پیراپزشکی
 • دانشجویان بیوتکنولوژی
 • دانشجویان زیست شناسی
 • دانش آموزان

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی سلول شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره مدرس

نام : پرویز فرزادی نیا

تاریخ عضویت : 4 ماه پیش

مشاهده پروفایل: پرویز فرزادی نیا

از همین مدرس