info@farano.org
×

تماس با ما

مبانی سلول شناسی

دانش زیست شناسی سلولی و مولکولی از بنیادی ترین شاخه های علوم زیستی است و برای هر گونه آشنایی و آگاهی  علمی و منطقی از حیات به این دانش نیاز می باشد.  پیشرفت های  شگرف زیست شناسی  سلولی و مولکولی در پنجاه سال اخیر که بیشتر با بهره گیری از فنون و روش های تجزیه دقیق ساختارهای یاخته ای حاصل شده است، امکان بررسی و شناخت ساختار و رفتار ماکرومولکول های زیستی و مبانی سلول شناسی را فراهم نموده است. این ماکرومولکول ها زیربنای ساختارهای سلولی هستند و سازمان یافتگی سه بعدی و تشکل آنها شرطی لازم برای امکان بروز پدیده های زیستی است. انسان هم اکنون چگونگی انجام پدیده های زیستی را در حد برهم کنش های مولکولی و ماکرومولکولی  می داند و در تلاش هستند تا دامنه ی این جستجو را فراتر روند و با ابعاد دیگر این اجزا آشنا شوند. دوتروشه گیاه شناس فرانسوی برای اولین بار شرح داد که سلول ها واحد های حقیقی سازنده موجودات زنده هستند. وی از مشاهدات خود این گونه نتیجه گیری کرد که سلول ها در اثر فرآیند چسبندگی در کنار یکدیگر باقی می مانند به یکدیگر وابسته هستند. نظریات دو تروشه بعدها به وسیله شلایدن در سال 1838 و شوان در سال 1839 گسترش یافت و  به صورت نظریه سلولی ارایه گردید، که بر اساس آن همه ی موجودات زنده از واحدهای ساختمانی به اسم سلول ساخته شده اند. در مشاهدات صورت گرفته توسط میکروسکوپ  نشان داده شد که یک جاندار کامل می تواند مثل تک سلولی ها از یک سلول ساخته شده باشد یا مثل پر سلولی ها از تعداد زیادی سلول های تمایز یافته تشکیل شده  باشد. در این دوره  با  ” مبانی سلول شناسی” آشنا خواهید شد.

 

                                  “برای مشاهده ی درس اول به صورت رایگان به سرفصل ها مراجعه کنید”

فهرست سرفصل ها

درس اول: حیات

 • پیدایش حیات
 • پیدایش ویروس ها
 • پیدایش پروکاریوت ها
 • پیدایش یوکاریوت ها

درس دوم: غشای سیتوپلاسمی

 • ساختار غشا
 • نقش و عملکرد غشا
 • مدل موزاییک سیال
 • گیرنده های موجود در غشا
 • انواع روش های انتقال در غشا
 • سیگنال های سلولی در غشا

درس سوم: هسته

 •  ساختار هسته
 •  نقش و عملکرد هسته
 • کروموزوم ها
 •  کاریوتایپینگ

درس چهارم: هستک

 • ساختار هستک
 • نقش و عملکرد هستک
 •  ناحیه سازماندهی هستکی

درس پنجم: میتوکندری

 •  ساختار میتوکندری
 •  نقش و عملکرد میتوکندری
 • زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری

درس ششم: ریبوزوم

 •  ساختار ریبوزوم ها
 •  نقش و عملکرد ریبوزوم ها
 •  انواع ریبوزوم ها

درس هفتم: شبکه آندوپلاسمی خشن

 • ساختار شبکه آندوپلاسمی خشن
 •  نقش و عملکرد شبکه آندوپلاسمی خشن
 •  شبکه آندوپلاسمی خشن در دستگاه گلژی

درس هشتم: شبکه آندوپلاسمی صاف

 •  ساختار شبکه آندپلاسمی صاف
 •  نقش و عملکرد شبکه آندوپلاسمی صاف

درس نهم: لیزوزوم

 •  ساختار لیزوزوم ها
 •  نقش و عملکرد لیزوزوم ها
 •  خواستگاه لیزوزوم ها
 •  رزیدال بادی

درس دهم:پراکسی زوم

 •  نقش و عملکرد پراکسی زوم ها
 •  آنزیم های پراکسی زوم ها

درس یازدهم: تیغه های حلقوی

 • ساختار تیغه های حلقوی
 •  نقش و عملکرد تیغه های حلقوی

درس دوازدهم: وزیکول

 • انواع وزیکول ها

درس سیزدهم: سانتریول

 •  نقش و عملکرد سانتریول ها
 •  ساختار سانتریول ها

درس چهاردهم: اسکلت سلولی

 •  ساختار و عملکرد اسکلت سلولی
 •  نقش و عملکرد اسکلت سلولی
 •  ساختار و عملکرد میکروتوبول ها
 •  ساختار و عملکرد میکروفیلامنت ها
 •  انواع میکروفیلامنت ها

درس پانزدهم: چرخه سلولی

 •  ساختار چرخه سلولی
 •  نقش و عملکرد چرخه سلولی

درس شانزدهم: آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی)

 •  نقش و عملکرد آپوپتوزیس

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویان پزشکی
 • دانشجویان پیراپزشکی
 • دانشجویان بیوتکنولوژی
 • دانشجویان زیست شناسی
 • دانش آموزان
سر فصل ها 16فصل مدت زمان دوره

درس اول

11:00
حیات مشاهده

درس دوم

18:18
غشای سیتوپلاسمی

درس سوم

06:59
هسته

درس چهارم

03:07
هستک

درس پنجم

04:21
میتوکندری

درس ششم

02:47
ریبوزوم

درس هفتم

04:51
شبکه آندوپلاسمی خشن

درس هشتم

01:15
شبکه آندوپلاسمی صاف

درس نهم

02:08
لیزوزوم

درس دهم

00:54
پراکسی زوم

درس یازدهم

00:42
تیغه های حلقوی

درس دوازدهم

00:30
وزیکول

درس سیزدهم

00:36
سانتریول

درس چهاردهم

04:24
اسکلت سلولی

درس پانزدهم

03:32
چرخه سلولی

درس شانزدهم

01:20
آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی)

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی سلول شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره مدرس

نام : پرویز فرزادی نیا

تاریخ عضویت : 1 سال پیش

مشاهده پروفایل: پرویز فرزادی نیا

از همین مدرس